Tijdens de MPTTP tonen de deelnemers hun vaardigheid om zich zo goed mogelijk te paard, in aanspanning of te voet naast een lastdier over een flinke afstand door het terrein te verplaatsen. Ook wordt de controle over het paard getoetst in een behendigheidsparcours en kunnen de deelnemers proeven met een militair karakter afleggen, waaronder boogschieten, pistoolschieten (licht kaliber), springen en (oefen)handgranaatwerpen. De deelnemers die al deze onderdelen het beste hebben uitgevoerd hebben daarvoor een passende beloning ontvangen.

Overzicht Winnaars 18eMPTTP

Bij de bereden deelnemers ging de wisselprijs, de Dragonder,naar team Bereden Adjudanten Reünie Commissie (BARC) onderleiding van Commodore (KLu/bd) Freek Groen, wiens team verder bestond uit Luitenant-kolonel (Inf) Gijs Tuinman Brigade-generaal (Gn/bd) Huib van Lent, Generaal-majoor (Inf/bd) Hans van der Louw, Brigade generaal (MJD/bd) Jost van Duurling, Brigade-generaal (Cav/bd) Paul Kautz,Luitenant-generaal (Cav/bd) Tony van Diepenbrugge en de heer Chris Smits

De overige twee wisselprijzen werden gewonnen door:

 • het Hephaistospaard voor oorlogsgewonden en nabestaanden:
  Hermy Heijmann , Vice-voorzitter van de Bond voor Militaire Oorlogs – en Dienstslachtoffers (BNMO)
 •  de Biga voor aanspanningen:
  Jaap Dekker,
  voorzitter Menvereniging De Zeewolders Ruiters

De Dragonder werd eerder gewonnen door:

 • 2017: team MRV Afd. Amsterdam onder leiding van Eerste-luitenant (Cav/R0 Patrick Westerwoudt
 • 2016: team Belgische FederaleBereden Politie onder leiding van Hoofdinspecteur Steven Tielemans
 • 2015: team Mariniers-Reservisten onder leiding van Majoor (R) der Mariniers Pieter Vlaar
 • 2014: team Gele Rijders onder leiding van Kapitein der Rijdende Artillerie Jan Pieter Tiedink
 • 2013: team Cavalerie Ere-Escorte onder leiding van Ritmeester (R) der Huzaren ir Michael Lunter
 • 2012: team Belgische Federale Politie onder leiding van Hoofdinspecteur van Politie Christaens
 • 2011: team Nootdorp onder leiding van Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken.